ลืมรหัสผ่าน?
หน้าหลัก arrow โรค arrow ภาวะมีหนองในช่องหุ้มปอด / ภาวะมีน้ำในช่องหุ้มปอด
ภาวะมีหนองในช่องหุ้มปอด / ภาวะมีน้ำในช่องหุ้มปอด พิมพ์ อีเมล์
Friday, 06 June 2008

20.ภาวะมีหนองในช่องหุ้มปอด(Emphema)/ภาวะมีน้ำในช่องหุ้มปอด_(Pleural effusion) (1)

Normal anatomy  Pleural effusion

รูปที่ 1 Normal anatomy (2)                                           รูปที่ 2 Pleural effusion (3)

            ช่องหุ้มปอด คือ ช่องว่างระหว่างเยื่อ 2 ชั้นที่หุ้มอยู่รอบปอด

            ถ้าหากมีอาการอักเสบหรือการระคายเคืองของเยื่อหุ้มปอด หรือมีภาวะบางอย่างที่ทำให้น้ำเหลืองซึมเข้าไปอยู่ในช่องหุ้มปอดได้ ก็จะทำให้มีน้ำเหลือง น้ำเลือดหรือหนองขังอยู่ใจช่องหุ้มปอดได้

            สาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น ปอดอักเสบ (19) วัณโรคปอด (14) มะเร็งปอด (237) ฝีในตับ (39) เอสเอลอี (111) โรคปวดข้อรูมาตอยด์ (110) ภาวะหัวใจวาย (98) โรคไตเนโฟรติก (135)

อาการ_________________________________________________________________________

            อาการสำคัญ คือ เจ็บหรือแน่นในหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย  นอกจากนี้ อาจมี

อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ขึ้นกับสาเหตุของโรค เช่น อาจมีไข้ ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดข้อ ปวดท้อง บวม

สิ่งตรวจพบ____________________________________________________________________

          หายใจหอบเร็วกว่าปกติ  ปอดข้างที่เป็นเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าปกติ เคาะทึบ(dullness) และใช้เครื่องฟังตรวจจะไม่ได้ยินเสียงหายใจ

            ถ้าเป็นมาก ๆ หลอดลมใหญ่จะถูกดันให้เบี้ยวไปอีกข้างหนึ่ง

การรักษา______________________________________________________________________

            ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องทำการเอกซเรย์ และเจาะปอดเอาน้ำหรือหนองที่ได้ไปตรวจย้อมและเพาะเชื้อหรือตรวจหาเซลล์มะเร็ง

            ถ้าพบเป็นหนอง มักเป็นจากปอดอักเสบ ถ้าเป็นหนองสีเหมือนกะปิ ก็มักเป็นจาก ฝีบิดในตับ (29)

            ถ้าเป็นน้ำเหลืองสีเหมือนฟางข้าว ก็มักมีสาเหตุจากวัณโรค (14) หรือมะเร็ง (237)

            ถ้าพบเป็นน้ำเลือด ก็มักแสดงว่าเป็นมะเร็ง (237)

            การรักษา  จึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่พบเป็นสำคัญ เช่น ให้เพนิซิลลิน (ย4.1) ชนิดฉีดในขนาดสูง ๆ สำหรับปอดอักเสบ ให้ยารักษาวัณโรคสำหรับผู้ป่วยวัณโรค ให้เมโทรไนดาโซล (ย4.8) สำหรับโรคฝีบิดในตับ

เอกสารอ้างอิง__________________________________________________________________

1. สุรเกียรต์ อาชานานุภาพ. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป: หลักการวินิจฉัยและการ

    รักษา/280โรคและการดูแลรักษา.กรุงเทพ: พิมพ์ดี กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2544.

2. www.medhelp.org (picture: “รูปที่ 1 Normal anatomy”)

3www.nlm.nih.gov (picture: “รูปที่ 2 Pleural effusion”)

ผู้เรียบเรียงข้อมูล นางสาววริศรา  ผาสุขมูล ผู้ตรวจสอบ อ.ธีราพร  ชนะกิจ

วันที่เรียบเรียงข้อมูล 7 เมษายน 2551

ความรู้สำหรับประชาชน/ แผ่นพับ:

http://www.umm.edu/ency/article/000125.htm

หนังสือความรู้:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/emphysema.html

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 June 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
© 2015 Drug and Health Information Unit
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.